با ما تماس بگیرید

021-11223344

دوره همایش تست

دوره همایش تست
مدت دوره
1 ساعت
تعداد فصل‌ها
1 فصل
تعداد جلسات
5 جلسه
مدرس دوره
مدرس دوره
 

توضیحات دوره

جلسات دوره

نظرسنجی پیش از همایش
0 ریال
فایل های پیش نیاز همایش
کلاس زنده اسکای روم
0 ریال
فیلم آنلاین همایش
نظرسنجی پس از همایش
اساتید دوره
مدرس دوره

سوابق اجرایی:

- مدرس ریاضی اول دبیرستان، دبیرستان خجسته
- مربی پیش دبستانی و مدیر داخلی - مدیر مسئول - معاون آموزشی - مهد کودک به مدت 5 سال
- مدرس کلاس اول دبستان علامه طباطبایی واحد آبشناسان 
- معلم کلاس اول - معاون آموزشی مهد کودک و پیش دبستانی مجتمع غیرانتفاعی ابوعلی سینا
- معلم ریاضی پیشرفته در درس ریاضی سوم - چهارم - پنجم
مهارت ها:
- شرکت در دوره های موسسه ی پژوهشی کودکان دنیا ( دوره های پرورشی معلم در جهت آموزش به شیوه ی انسان گرا ) زیر نظر یونیسف و یونسکو به مدت یک سال و نیم 
- شرکت در تمامی دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و شرکت در دوره های موسسه همنوا – شرکت در دوره های مدرسه ی علامه ی طباطبائی

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید